מאמרים

עבודת הסוכנים - חלק שני

לכל סוכן ביטוח יש מספר רישיון והא מחויב להציגו על גבי המסמכים בהם משתמש כפי שמציג את שמות הגופים השונים אותם הוא מייצג.

סוכן ביטוח טוב, הוא כזה השומר על קשר עם לקוחותיו, גם אם כלום לא קורה, סוכן ביטוח טוב הוא כזה השולט בכל תנאי הפוליסה ויכול לענות על כל שאלה העולה על ידי הלקוחות שלו.

כל התקשרות שנעשית על ידי הסוכנים השונים צריכה להתבצע בכתב, רישומים אלו נשמרים על פי חוק ולכן גם ללקוחות כדאי שיהיו עותקים מההתכתבויות השונות.

סוכני הביטוח מחויבים ליידע אותנו על שינויים בעת מעבר לחברה אחרת או בכל שינוי הנעשה בפוליסה, למשל בביטוחי אחריות מקצועית, יש סעיפים החשובים לכל לקוח בפני עצמו, מעבר מחברה לחברה עשוי לשנות את תנאי הפוליסה ולכן יש צורך בתכתובת מאושרת על ידי הלקוחות.

סוכן ביטוח הוא גוף עצמאי שמרוויח מהתיווך ומהשירות אותו הוא מבצע ולכן יחסים טובים עם שקיפות ואמינות יהיו טובים לשני הצדדים. http://www.insurance-click.co.il/home-compare

חזרה לחלק ראשון