מאמרים

לחיים ולבריאות

לחיים ולבריאות

עד לפני מספר עשורים, יכולנו להסתפק בנקישת כוסות ובאיחולים מלב אל לב לשמירה על הבריאות ועל החיים, אותו מנהג מלווה וימשיך ללוות אותנו בברכה גם בעתיד, יחד עם זאת, בימנו ובשנים האחרונות אין אפשרות להסתפק בברכות ויש צורך גם במעשים הגיוניים נוכח הסכנות הטמונות בכל פינה, ביטוחי חיים וביטוחי בריאות, הם אפשרויות של העולם המודרני וכנראה גם הנאור, אפשרויות של יכולת לשלוט, לפחות באופן חלקי, במצבים מסוימים שעלולים לפקוד כל אחד מאיתנו.. השליטה החלקית הזו מתבטאת ביכולת לקבל טיפול רפואי הולם, קצבה הוגנת במקרה הצורך, המשך יכולת לדאוג לנו ולבני משפחתנו נוכח המצב הנתון וכדומה.

מה הם סוגי הביטוחים המוצעים לנו בשוק, לחיים ולבריאות?

ביטוחי הבריאות הראשוניים ניתנים לנו על פי חוק בריאות ממלכתי ומעוגנים דרך הביטוח הלאומי, לקבלת שירותי רפואה בארץ ולמקרים של תאונות וחוסר יכולת עבודה עצמאית, במידה ורוצים ביטוח נרחב יותר יש צורך לפנות לחברות הביטוח השונות, המספקות את כל השירותים שלא ניתנים בביטוח הלאומי,

המשך מאמר