מאמרים

לחיים ולבריאות - חלק שני

כדוגמת, אובדן כושר עבודה, ביטוח תאונות אישיות, ביטוח דם טבורי וכדומה, ביטוחי בריאות נוספים ניתנים לנו באמצעות הביטוחים המשלימים ואו הסיעודיים של קופות החולים והם ביטוחים טובים אולי מעט מוגבלים ביחס לאפשרויות הביטוח הפרטיות יותר.

ביטוחי חיים הם ביטוחים המאפשרים לנו לדאוג באופן מלא לנו ולבני משפחתנו במצבי קיצון ומאפשרים קבלת קצבה נוספת במקרים שונים, הביטוחים הבסיסיים הקיימים בביטוחי חיים, הם כדוגמת ביטוח מנהלים, ביטוח ריסק, אובדן כושר עבודה, נכות מקצועית, מאבק במחלות קשות ועוד, ביטוחי חיים מאפשרים לנו להפריש סכומים מסוימים ולצבור כסף כחיסכון ומאפשרים לנו לקבל תקרה של פיצויים במקרים השונים ובהתאם לסוג הפוליסה ובהתאם לתשלומים.

לכל סוג של פוליסה יש את הסכומים ואת ההגבלות שלה, כמו כן ניתן לשלב בין מסלולי השקעה ולבחור את המסלול המתאים לנו ביותר, כל חברה מחויבת לדווח בכל סוף שנה למבוטחים שלה, על אופי המסלול המושקע, על הרווחים שהניבה החברה בכל סוג של מסלול ולכל סוג של ביטוח, שהרי החברות נסחרות בבורסה.

חזרה לחלק ראשון